Státní hrad NOVÉ HRADY

Komenského 33, Nové Hrady

OTEVÍRACÍ DOBA - NÁDVOŘÍ

Duben + Říjen

Denně mimo pondělí: 9:00 - 17:00

Květen - Září

Denně: 9:00 - 19:00


OTEVÍRACÍ DOBA - PROHLÍDKY

Duben + Říjen

Denně mimo pondělí: 9:30 - 15:30

Květen

Denně mimo pondělí: 9:30 - 16:00

Červen + Září

Denně mimo pondělí: 9:30 - 16:30

Červenec + Srpen

Denně: 9:30 - 17:00

Hrad Nové Hrady

Původně gotický hrad NOVÉ HRADY se poprvé dokládá k roku 1279. V držení Vítkovců - pánů z Landštejna, později Rožmberků. V 15. století byl hrad několikrát dobyt a vypálen. V 16. století byl pak poškozen výbuchem střelného prachu a zemětřesením.

Na počátku 17. století byl pak hrad opraven a také mohutně opevněn. V roce 1619 byl hrad opět dobyt, a to císařským generálem Karlem Bonaventurou Buquoyem, pozdějším vítězem bitvy na Bílé Hoře. Poté byl hrad v majetku rodu Buquoyů až do roku 1945.

Hrad původně bergfritového typu má nezvyklou průchozí dispozici se dvěma vstupními branami a mohutný vyzděný suchý hradní příkop - jeden z největších na českých hradech.

Pro návštěvníky jsou zpřístupněny tři prohlídkové trasy

1. trasa HRAD - Buquoyské šlechtické interiéry, rozsáhlá galerie portrétů, veduty okolí, lovecké trofeje, novohradské sklo včetně unikátního hyalitu.

2. trasa ZA ČASŮ PANA SPRÁVCE - Pohled do domácnosfi a kanceláře panského úředníka na počátku 20. století.

3. trasa VEŽ S VYHLÍDKOU - Podkroví věže s vyhlídkou na město Nové Hrady, Novohradské hory nebo Třeboňskou pánev.



Vstupné:

1. a 2. trasa - Cena: 120 Kč, Snížená cena: 80 Kč, Rodinné vstupné (2 dospělí + 1-3 děti): 310 Kč

3. trasa - Cena: 40 Kč, Snížená cena: 30 Kč, Rodinné vstupné (2 dospělí + 1-3 děti): 100 Kč

Během léta je nádvoří hradu také místem konání množství kulturních akcí. Hrad je "Bike-friendly". Svá kola tak můžete zaparkovat v kolostavu přímo na nádvoří hradu. V blízkosti hradu stojí kovářská dílna s další zábavou i pro ty nejmladší návštěvníky.

Další informace pak najdete na oficiálních stránkách hradu Nové Hrady - ZDE.

Aktuální počasí v Nových Hradech


Novohradský hrad na mapě

Fotky hradu

Hrad Nové Hrady - suchý příkop

Suchý příkop hradu Nové Hrady

Hrad Nové Hrady - hlavní brána

Hlavní Brána

Hrad Nové Hrady - boční pohled od hlavní brány

Boční pohled

Hrad Nové Hrady - nádvoří

Nádvoří hradu Nové Hrady

Hrad Nové Hrady - zadní brána

Zadní Brána

Hrad Nové Hrady - kovárna před hradem

Kovárna v podhradí